Inzichtelijk maken van riskprocessen

Riskprocessen

Efficiënt
risicomanagement

Risicomanagement is een continu proces wat bijdraagt aan een integere bedrijfsvoering. Integere bedrijfsvoering draagt vervolgens bij aan de stabiliteit van een bedrijf. Dit geeft zekerheid voor de toekomst en komt het imago van het bedrijf ten goede. De stakeholders krijgen vertrouwen in een periode van economische onstabiliteit. Bedrijven die zich dankzij risicomanagement bewust zijn van hun omgeving kunnen anticiperen op ontwikkelingen, potentiële bedreigingen minimaliseren en inspelen op kansen die een competitief voordeel opleveren.

Risicomanagement is zeer complex omdat elk deel van de organisatie in bepaalde mate te maken krijgt met risico’s. Voor een deel zijn de risico’s bekend. Vaak houden de interne processen al rekening met deze risico’s. De diversiteit en de hoeveelheid aan systemen voor risicobeheersing is groot. Het vergt veel middelen om de verschillende maatregelen voor risicobeheersing uit te voeren en te monitoren.

Effectief en efficiënt
risicomanagement

Binnen grote organisaties bestaat normaliter een compleet landschap aan risicomonitoring en beheersprocedures. De gesignaleerde risico’s die hieruit naar voren komen worden gebruikt om de koers van de organisatie te bepalen. Een snelle beschikking over deze informatie kan het verschil maken ten opzichte van de concurrenten.

Om deze processen te stroomlijnen en bij te dragen aan een effectief en efficiënt risicomanagement binnen de organisatie, biedt Sequence de ideale oplossing.

Door alle processen en knelpunten van risicomanagement zorgvuldig in kaart te brengen en vast te leggen in een enkel systeem, wordt een unieke totaaloplossing geboden die alle facetten van dit doorlopende traject beslaat.

Schema

Efficiënte ondersteuning bij risicomanagement?
Kom op de koffie!

Efficiënte ondersteuning voor alle
aspecten van risicomanagement

Efficiënte ondersteuning
voor alle aspecten van
risicomanagement

Sequence geeft een efficiënte ondersteuning voor alle aspecten van risicomanagement. Sequence maakt deze processen inzichtelijk en daarmee bespreekbaar. Dit zorgt ervoor dat risicomanagement geïntegreerd wordt in de bedrijfscultuur en leidt tot een toekomstgerichte focus van uw organisatie.

Structurering van
risicomanagementprocessen

Met de inzet van Sequence bereikt u:

  • Een efficiënte structurering van risicomanagementprocessen
  • Duidelijke rolverdeling in de uitvoering van risicomanagementprocessen
  • Toekomstbestendigheid door flexibiliteit
  • Een volledig audit trail
  • Realtime management- en voortgangsinformatie
  • Gegarandeerde datakwaliteit

Vragen over riskprocessen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Klanten