Migratie van een aantal verzekeringsportefeuilles

Praktijk migratie van een aantal verzekeringsportefeuilles

Startpunt

Een verzekeraar had in het verleden diverse pensioen- en verzekeringsportefeuilles overgenomen. De overnames hadden ertoe geleid dat de verzekeraar, naast uiteenlopende producten met een langlopend karakter, ook veel administratie- en ICT-systemen in beheer had. De verzekeraar wilde de beheersbaarheid van de kosten en de kwaliteit van de dienstverlening vergroten en benaderde daarom Sequence Solutions voor het migreren van de portefeuilles naar één administratiesysteem.

Onze aanpak

Sequence Solutions volbracht de conversie met behulp van Sequence.

Door de uitgebreide kennis en ervaring van de projectmanager en het team van specialisten was Sequence Solutions in staat de omzetting effectief te laten verlopen. In overleg met de verschillende stakeholders werden de prioriteiten vastgesteld, grenzen bepaald, analyses gemaakt, conversiemethodieken vastgelegd, voorstellen geoffreerd en omzettingen gerealiseerd.

Sequence ondersteunde het conversieproces in de gehele workflow van schoning, verrijking, validatie, klantcommunicatie, dossiervorming, tot en met de bijbehorende audit trail. Sequence genereerde automatisch diverse managementrapportages en voor de verzekeraar was er directe inzage in het gehele proces, de prioriteitstelling, planning, huidige werkvoorraden en de voortgang. Dit maakte tijdig bijsturen mogelijk en voorkwam vertraging.

Eindresultaat

Sequence Solutions heeft bij deze verzekeraar het migratietraject naar volle tevredenheid afgerond. Het aantal producten is gereduceerd en de polissen zijn overgezet naar één enkel administratiesysteem.

Door gebruik te maken van de diensten van Sequence Solutions werd de interne organisatie van de verzekeraar bij het conversietraject marginaal belast. Door de vele voordelen van Sequence met betrekking tot transparantie, automatisering en stroomlijning van het proces, is dit complexe project met succes en binnen de gestelde deadlines voltooid.

Klanten