Toekomstbestendige inrichting van de operationele processen

Operationeel

Optimalisatie
operationele
processen

Bij het optimaliseren van operationele processen zoeken organisaties naar een efficiëntere manier om het doorlopende werk te verrichten. In sommige gevallen gaat het om een totaal nieuwe manier van organiseren van het werk, in andere gevallen is er sprake van een geleidelijke overgang van bestaande procedures naar vernieuwde, efficiëntere werkmethodes.

Het uiteindelijke doel is om een voordeel te behalen ten opzichte van de concurrenten, door de klant zo goed mogelijk te bedienen op een zo efficiënt mogelijke manier. Een gedegen, toekomstbestendige aanpak is noodzakelijk bij het vormgeven van de operationele processen. Belangrijk is dat er draagkracht is bij de verschillende stakeholders en dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft.

Inrichten van operationele processen

Wij kunnen u op verschillende manieren helpen aan gedegen toekomstbestendige inrichting van operationele processen. Wij zetten Sequence en ondersteuning door onze consultants in om dit te bereiken.

Onze ondersteuning bestaat uit een gestructureerde gefaseerde aanpak, die ons in staat stelt efficiënte en toekomstbestendige operationele processen in te richten. Bij onze aanpak gaan wij uit van doorlopend evoluerende organisaties en omgevingen. Dit betekent dat beschikbare informatie continu verzameld, gemonitord, geanalyseerd en gebruikt wordt voor het vormgeven, implementeren, bijstellen en bijsturen van de operationele processen.

Tijdens de hierboven genoemde fases gebruiken wij verschillende beproefde technieken die inmiddels ruimschoots bewezen hebben het beste resultaat te bereiken.

Procesoptimalisatie

Sequence is speciaal ontwikkeld voor procesoptimalisatie. Met Sequence leggen wij gevoelige en complexe processen gestructureerd vast, waarbij gebruik wordt gemaakt van vele functionaliteiten die zorgen voor winst in efficiëntie. De inzet van Sequence past naadloos in onze gefaseerde aanpak. Deze software is makkelijk en flexibel configureerbaar en kan mee evolueren met de organisatie. Zo kan Sequence blijven voldoen aan de wijzigende wensen van de verschillende stakeholders.

Met Sequence worden de operationele processen vastgelegd en gemakkelijk up-to-date gehouden. Hierbij kunnen persoonlijke dashboards en autorisaties worden ingericht. De getoonde informatie wordt dan afgestemd op de werkzaamheden per gebruiker of per team. Ook verstrekt Sequence reminders aan gebruikers om te zorgen dat de deadlines worden behaald.

Sequence legt continu alle wijzigingen vast en genereert hier rapportages over. Zo is een complete audit trail beschikbaar en kan er real time gemonitord worden op de Kritische Proces Indicatoren.

Procesoptimalisatie in uw organisatie?
Wij helpen u graag op weg!

Ondersteunen van
operationele processen

Bij diverse organisaties ondersteunen wij operationele processen met Sequence en onze gestructureerde aanpak. Bijvoorbeeld de optimalisatie van de gehele claimafhandeling bij een verzekeraar en diverse andere operationele processen, waaronder het proces van waardeoverdrachten, audits en compliance trajecten.

Dankzij onze oplossing helpen wij onze klanten met:

  • Flexibiliteit in procesinrichting en mogelijkheden voor tussentijdse aanpassing
  • Goede afstemming in de gehele keten
  • Geen onnodige overdrachtsmomenten door centrale vastlegging van processtappen en data
  • Realtime inzicht in procesverloop
  • Complete en inzichtelijke archivering van afgeronde dossiers

Wilt u meer weten over operationele processen en onze werkwijze? Neem vrijblijvend contact op.

Klanten