Maak het migratietraject inzichtelijk

Migratie

Migratie

Veel financiële instellingen zijn bezig met trajecten om data uit administratiesystemen te migreren. Bijvoorbeeld voor het in werking stellen van een nieuw administratiesysteem, om portefeuilles over te zetten naar een nieuwe uitvoerder, of om systemen samen te voegen.

Migratietrajecten zijn vaak complex en uitdagend. Zo is het belangrijk dat de veiligheid van privacygevoelige informatie gewaarborgd is, dat de deadline gehaald wordt en dat de migratie achteraf goed controleerbaar is.

Wanneer klantcommunicatie nodig is, zoals bij commerciële migraties, spelen daarnaast tal van andere factoren een rol. Communicatietrajecten met klanten dienen nauwkeurig geadministreerd te worden, de inhoud van de communicatie moet helder en volledig zijn en er moeten rappelprocedures worden ingericht.

Sequence Solutions kent deze complexiteit. Deze complexiteit is als uitgangpunt gebruikt bij de ontwikkeling van de applicatie Sequence. Daardoor is Sequence bij uitstek geschikt voor het realiseren van een succesvolle migratie.

Totaaloplossing voor migratietrajecten

Totaaloplossing voor
migratietrajecten

Sequence Solutions biedt een totaaloplossing voor migratietrajecten.

Met onze Agile aanpak en vanuit onze ervaring met migraties zijn wij in staat om het migratieproces snel operationeel te krijgen. Hierbij maken we gebruik van Sequence.

Onze ervaring met migraties en de inzet van Sequence zorgen voor snelle resultaten met een hoge kwaliteit. Security, herbruikbaarheid en volledige reproduceerbaarheid van de processen zijn hierbij belangrijke kernbegrippen. Wij besteden veel aandacht aan het zo efficiënt mogelijk inrichten van het migratieproces. Met behulp van Sequence wordt dit proces in grote mate geautomatiseerd.

In Sequence wordt een migratiestraat ingericht die het gehele migratietraject stroomlijnt. Hieronder kunt u lezen welke activiteiten in deze migratiestraat worden uitgevoerd.

Wat levert het migratieproces op?

Wat levert het
migratieproces op?

Het migratieproces wordt snel en efficiënt ingericht en waar mogelijk geautomatiseerd. Dit zorgt voor kortere doorlooptijden en minder fouten.

Door de ondersteuning van parallelle processen en gelijktijdige transities zijn zelfs complexe processen uiterst efficiënt in te richten.

Met behulp van een continu en volledig inzichtelijk dossier van realtime rapportages wordt het (project)management in staat gesteld om snel (bij) te sturen.

Wij hebben Sequence inmiddels succesvol ingezet voor migraties bij onder andere Achmea, Aegon, AON, ASR, De Amersfoortse, De Goudse, Delta Lloyd, ING, Interpolis en Robeco.

Complexe migratietrajecten?
Wij nemen het voor u uit handen!

Analyse

Allereerst is het nodig om inzicht te krijgen in de bronsystemen en -archieven, de businessprocessen en hun kritische planning, de datakwaliteit en de interfaces met andere bronnen.

Wij werken met iteratieve cycli, met aan het begin een analysefase (quick scan) gevolgd door doorlopende proefmigraties om de overeengekomen kwaliteitscriteria te behalen.

Clustering

Door middel van clustering op grond van de data identificeren we pensioenregelingen of levenproducten binnen de portefeuille die snel gemigreerd kunnen worden vanwege bijvoorbeeld eenvoudige productkenmerken en een goede kwaliteit van de brondata.

Zodoende kunnen wij met deze clusters snel proefmigraties uitvoeren, terwijl tegelijkertijd de specificaties worden verscherpt en er indien nodig dataschoning plaatsvindt voor de complexere clusters.

Mapping

Door middel van datamapping maken we een vertaling van de gevraagde data van het bronsysteem naar de data van het doelsysteem. Hiermee weten we hoe en welke dataverrijking er nog plaats dient te vinden. Wij bereiken doorgaans een hoge automatiseringsgraad door bijvoorbeeld het koppelen met externe bronnen, waarschijnlijkheidstoetsen en toepassing van self-learning technieken.

Tot slot zijn na deze activiteit de transformatie- en rekenregels gedefinieerd en geïmplementeerd.

Migratie

Migratieproces definiëren

Tijdens het definiëren van het proces stellen wij samen met u het control framework op, ontwerpen we rapportages en denken we mee over de logische en technische processen. Indien gewenst kunnen wij daarvoor een aantal door ons ontworpen standaardprocessen inzetten.

Wanneer gedurende het migratietraject ook brieven of e-mails verstuurd worden naar relaties, zullen wij die in deze fase van het traject ontwerpen. U kunt er ook voor kiezen om de brieven zelf te ontwerpen. Zo bepalen uw specialisten de volledige inhoud en zorgen wij voor de correcte implementatie van het communicatieproces in onze migratiestraat. Sequence faciliteert standaard het automatisch genereren en vastleggen van klantcommunicatie en rappelprocedures.

Proefmigraties

Wij controleren tijdens de proefmigraties of de overgezette data resulteert in de juiste functionele uitkomsten in het doelsysteem. Tijdens de procesdefinitie wordt rekening gehouden met functionele controles.

Configureren en Installeren

In deze fase configureren en testen wij de software aan de hand van de overeengekomen migratiedefinities als mapping, koppelingen, validaties, processen, controles en rapportages en eventuele brieven.

Migratie

Door middel van iteratieve cycli met testmigratiebatches optimaliseren wij gaandeweg de specificaties. In de testomgeving van zowel het bronsysteem als het doelsysteem voeren wij functionele testen uit. Wij controleren zo de aansluiting tussen bron- en doelsysteem. De resultaten worden gebruikt om de bekende clusters correct te migreren naar het doelsysteem. Validatieregels voor de opvolgende clusters worden uitgebreid en het betreffende cluster wordt in onze software of in het bronsysteem opgeschoond. Wij meten nauwkeurig alle doorlooptijden, zodat we met zekerheid de definitieve migratie kunnen uitvoeren.

Neem voor vragen over migratie blijvend contact met ons op.

Klanten