Efficiënte processen voor slimme steden

Praktijk migratie van een aantal verzekeringsportefeuilles

“Smart cities” zijn in opkomst. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van verzamelde gegevens over de stad, om daarmee de stadsvoorzieningen beter aan te laten sluiten op de behoefte. Hierdoor kunnen steden efficiënter functioneren, bijvoorbeeld door het aanpassen van de straatverlichting aan de drukte op de weg, of door het automatisch inschakelen van politie als er ongeregeldheden plaatsvinden.

Efficiëntere
processen

Dit soort vernieuwingen zorgen voor een groeiende noodzaak om operationele processen binnen gemeentes, politie en andere publieke organisaties te stroomlijnen. De tijd van stroperige, trage processen is voorbij. Mondige burgers en technologische vooruitgang stellen nieuwe eisen aan publieke bedrijven. Veel (operationele) bedrijfsprocessen kunnen efficiënter worden gemaakt en vaak zelfs geautomatiseerd.

Eindhoven heeft bijvoorbeeld een project uitgevoerd waarbij beschikbare data over het publieksgedrag gebruikt worden om het Eindhovense uitgaansgebied het Stratumseind veiliger te maken. Breda heeft verschillene trajecten gestart om processen efficiënter in te richten met behulp van slimme toepassingen, zoals slimme verlichting, digitale bewegwijzering en sensoren die aanslaan bij gladheid.

Inzet van software

Daarbij hebben deze gemeenten software aangeschaft om de activiteiten en bijbehorende stakeholders goed op elkaar af te stemmen en operationele processen te versnellen. Business Process Management (BPM) en overige workflow applicaties zijn onmisbaar bij het faciliteren van deze processen in een toekomstbestendige, “slimme” stad.

Wij verwachten dat steden in de toekomst steeds efficiënter worden met behulp van slimme technologie. Deze ontwikkeling vraagt om een (stapsgewijze) verandering in de mindset van zowel organisaties als burgers. Wij voorzien een grote en constante rol voor workflow applicaties ter ondersteuning van deze stedelijke vernieuwing.

Klanten