Verbeter de datakwaliteit

Datakwaliteit

Extra controles
op datakwaliteit

Datakwaliteit is een belangrijk thema van De Nederlandsche Bank voor 2016. DNB zal dan ook extra controles uitvoeren op de datakwaliteit van financiƫle instellingen.

Het controleren en verbeteren van datakwaliteit kan nodig zijn ter voorbereiding van een fusie of overname, om fouten in de administratie te verminderen en om de kwaliteit van klantcommunicatie en rapportages te verhogen.

Sequence voorziet in de behoefte om de datakwaliteit van pensioenfondsen te controleren op onjuistheden en om hier verbetering in aan te brengen.

Datakwaliteit projecten

Sequence Solutions biedt een drietal modules voor datakwaliteit projecten.

Opschonen en verrijken van data

Onze aanpak en de inzet van Sequence resulteert in:

 • Korte doorlooptijden
 • EfficiĆ«nt proces van controle, schoning en verrijking
 • Minimale inzet van resources
 • Projectvoortgang altijd direct inzichtelijk voor het Management
 • Uitmuntende kwaliteit van controles
 • Een structurele verbetering van de datakwaliteit en alle voordelen die hieraan verbonden zijn

De datakwaliteit wordt zoveel mogelijk automatisch gecontroleerd. Na de datacontroles zijn er uitgebreide mogelijkheden voor het schonen en verrijken van de gecontroleerde data. Met behulp van Sequence kan dit eveneens in grote mate automatisch worden uitgevoerd.

 1. Bij aanvang van het project wordt een gezamenlijke sessie met het pensioenfonds en de uitvoerder gehouden om de uitgangspunten en aanpak te bespreken en deze door het pensioenfonds te laten valideren. Dit resulteert in een definitief Plan van Aanpak.
 2. Van de gegevens uit de administratie dient de stand voor en na mutatie te worden aangeleverd om het effect van de mutatie te kunnen bepalen.
 3. Er wordt een duidelijke project- en rapportagestructuur met de stakeholders afgegeven inclusief tussentijdse rapportages voor de stakeholders.
 4. We richten een heldere projectorganisatie in met overzichtelijke werkverdeling en projectdocumentatie (issueregister, besluitenlijst, actiepuntenlijst en risicomatrix).
 5. De controles worden zodanig gemodelleerd dat de eindresultaten altijd zijn terug te voeren op de aangeleverde brongegevens.

Controleren en verbeteren van datakwaliteit?
Sequence biedt de oplossing!

Aanspraken module

In de Aanspraken module worden alle aanspraken nagerekend door middel van een bestandscontrole met onze hiervoor ontwikkelde applicatie: de Rekenbox Pensioenadministratie. De aanspraken die we controleren zijn aanspraken voor (tijdelijk) ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen.

Aan de hand van de gegevens van het bronsysteem worden de aanspraken door de Rekenbox Pensioenadministratie verwerkt. De tool houdt rekening met alle gebruikelijke mutaties, waaronder: salariswijziging, franchise, indexatie en pensionering. De aanspraken worden per mutatiestand nagerekend, waardoor zowel incidentele als structurele fouten aan het licht komen. Door alle aanspraken door te rekenen wordt de datakwaliteit van de administratie over de gehele breedte gecontroleerd.

Datacontrole module

De Datacontrole module is een aanvullende bestandscontrole op de Aanspraken module. Hierin wordt alle data vergeleken met de huidige stand van de gegevens van externe bronnen (zoals de gemeenteadministratie, UWV of gegevens van werkgevers). Hiermee realiseert Sequence Solutions een controle op de volledigheid en juiste werking van de gebruikte interfaces.

Ook vindt er een logische bestandscontrole plaats op onder meer lege velden en negatieve waarden.

Sequence zorgt ervoor dat de vergelijkingen waar mogelijk volledig automatisch plaatsvinden.

Analyse module

In de Analyse module worden eerst logische validatieregels toegepast op de ontvangen data. Wij controleren bijvoorbeeld de verbanden tussen hoofdverzekerden en exen of ingegane nabestaandenpensioenen en overleden hoofdverzekerden.

Vervolgens worden er in de Analyse module deelwaarnemingen gedaan op de uitkomsten van de Aanspraken module en/of de Datacontrole module en/of op de deelnemingen die op basis van de validatieregels afwijkende resultaten laten zien. Deelwaarnemingen hebben bijvoorbeeld betrekking op complexe mutaties zoals waardeoverdracht, verevening/conversie en correcties.

De uitkomsten die niet overeenkomen met de verwachting worden geanalyseerd om de mogelijke oorzaak te bepalen. Dit gebeurt per onderwerp. Tot slot doen we in de Analyse module aanbevelingen voor het beheersen of oplossen van de geconstateerde fouten.

Wilt u meer weten over datakwaliteit? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Klanten